Category: "Public"

August 25th, 2011
Stalin Nasıl Komünist Oldu? Stalin, 1879'da Gürcistan'daki küçük bir kasabada fakir bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. ‹smi, Iosif Vissarionovich Djugashvili idi. Rusça'da "Demir Adam" anlam›na gelen "Stalin" ismini, 1913'ten sonra kullanmaya… more »

Meshurlar

January 5th, 2011

Uzunmeshe

January 5th, 2011
bizde bele yerler de var more »