Eylence.AZ Eylence.AZ
Eylence.AZ Eylence.AZ

Gündəliklər
Forum
Foto
Lətifələr
Etiraf
Qonaq kitabı
Oyunlar
 
İstifadə qaydaları
ÜMUMİ QAYDALAR

Saytdakı informasiyalara baxarkən saytda şərh edilmiş istifadə qaydaları ilə razılaşırsınız və hər dəfə sayta daxil olarkən müntəzəm olaraq bu səhifəni cari istifadə qaydaları ilə tanış olmaq üçün ziyarət etməlisiniz.

Sayt administrasiyası özündə bu haqqları saxlayaraq hər an istifadəçiləri xəbərdar etmədən saytın məzmununu və ya bölmələrin ayrı-ayrı hissələrində dəyişiklik və redaktə edə bilər.

Sayt administrasiyası özündə bu haqqları saxlayaraq hər an saytdan istifadə qaydalarını dəyişə bilər.

Sayt administrasiyası saytın məzmununa və saytımızda linkləri olan saytların məzmunlarına görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Saytda təqdim olunan informasiya zəmanətsizdir.

Sayt administrasiyası hər hansı informasiya itkisinə və zərərinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Sayt administrasiyası saytda şərh olunmuş istifadə qaydalarına müntəzəm olaraq riayyət etməyən hər bir istifadəçinin saytdakı bəzi bölmələrə və ya tam sayta girişini əngəlləyə bilər.

Əgər qayda-qanuna riayyət etməyən istifadəçi üçün bütün növ qadağalar mümkünsüz olarsa, sayt administrasiyası şəbəkə dairəsini, həmçinin istifadəçinin yerləşdiyi zonadan sayta girişini əngəlləyə bilər.

Əgər hər hansısa istifadəçi tərəfindən kobud səhvlərə yol verilərsə, sayt administrasiyası bu istifadəçi barədə istifadəçinin istifadə etdiyi provayderinə onun barədə lazımi ölçü götürmək üçün müraciət edə bilər.

Heç bir şəraitdə sayt administrasiyası heç bir tərəf qarşısında cavabdehlik daşımır.

SAYTA İNFORMASİYA DAXİL ETMƏK HAQQDA

Sayta istifadəçilər tərəfindən daxil edilən hər bir ismarıc, sayt administrasiyasının nöqteyi-nəzəri yox, onu daxil edən istifadəçinin nöqteyi-nəzəridir və sayt administrasiyası bu ismarıcların məzmuna görə heç bir cavabdehlik daşımır.

Bütün növ reklam xarakterli ismarıclar administrator tərəfindən müəllifə xəbərdarlıq edilmədən SİLİNƏCƏK.

Saytı ziyarət edən istifadəçilərə, administratorlara, saytın müəllifi üçün təhqir, hədə-qorxu, böhtan,dini, milli və bütün növ təbliğat xarakterli və istifadə qaydalarına zidd olan ismarıclar müəllifə xəbərdarlıq edilmədən SİLİNƏCƏK.

Normadan kənar sözlər müəllifə xəbərdarlıq edilmədən SİLİNƏCƏK.

Translitlə yazılmış ismarıclar müəllifə xəbərdarlıq edilmədən SİLİNƏCƏK.

SAYTDAN İSTİFADƏ OLUNMUŞ İNFORMASİYA HAQQDA

İnformasiya, sayta daxil olunmuş hər hansı ismarıc qətiyyən kommersiya məqsədi daşımır, hansıki bizim saytda həmin saytın linki yoxdur.
Saytdakı hansısa bir informasiyanı köçürəndə, saytı təmsil edən mətn olmalıdır.
Hiperlink bu ünvanı göstərməlidir: http://www.eylence.az

Bu qaydaların saytımızda linkləri olan saytlara heç bir aidiyyatı yoxdur, hansı ki, bu barədə razılıqarı var.

İSTİFADƏÇİ QEYDİYYATI HAQQDA

Saytda tam hüquqlu olmaq və bütün servislərdən istifadə etmək üçün, qeydiyyat mütləqdir.

Sayt administrasiyası qeydiyyat zamanı istifadəçilər tərəfindən daxil edilmiş məlumatların qorunmasına tam cavabdehlik götürür. Bu barədə administratorun xoş adından başqa heç bir funksiyası yoxdur.

İstifadə qaydalarını pozmayan istifadəçi daimi istifadəçimiz sayılır.
Bir ildən artıq istifadə olunmayan istifadəçi adı deaktivləşdiriləcək.

Saytda qeydiyyatdan keçən hər bir istifadəçi avtomatik olaraq bu istifadə qaydaları ilə tam razılaşmış kimi sayılır.

ÇATDAN İSTİFADƏ HAQQDA

Çat yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçündür.

Bəyənilmir:
Çaxnaşmaq,vuruşmaq;
Flood (mənasız ismarıclar);

Qadağandır:
Hər hansısa istifadəçini təhqir və hədələmək (fərq etməz çatdadır ya yox);
Az.Res. dövlət atributlarına: bayrağına, qerbinə və himninə hörmətsizlik;
Bütün növ irqi, milli, dini və ya sosial düşmənçilik xarakterli təbliğat aparmaq;
Bütün dildə və formada nəlayiq, əxlaqsız ifadələr işlətmək;
Reklam;
Böyük hərflərlə yazmaq;
Moderator statusu istəmək;
Administratorların və moderatorların hərəkətlərini müzakirə etmək;

İstifadə qaydalarına riayyət etməyən və pozan istifadəçilər çatdan kənarlaşdırılacaqlar.

Bütün narazıçılıqları, iddiaları və təklifləri Bizimlə əlaqə bölməsində yazın.

ETİRAF HAQQDA

Sayta informasiya daxil etmək haqqda istifadə qaydalarına baxın.

LƏTİFƏLƏR HAQQDA

Sayta informasiya daxil etmək haqqda istifadə qaydalarına baxın.
Həmçinin bir neçə lətifə daxil etmək istəyirsinizsə, hamısını birdən yox, onları bir-bir daxil etməyiniz rica olunur.

ƏGƏR YUXARIDA SADALANANLAR İLƏ RAZISINIZSA, SAYTA DAXİL OLA BİLƏR, SERVİSLƏRDƏN İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRSİNİZSİNİZ,ƏKS HALDA,SAYTI TƏRK EDİN.

Yuxarıda şərh olunanlara dair suallarınız varsa, sayt administrasiyası ilə əlaqə saxlayın.

Çat | Gündəliklər | Forum | Foto | Etiraf | Free MP3| Lətifələr | WAP | ZengimCELL
Oyunlar | İstifadəçilər | İstifadə qaydaları | FAQ | Reklam | Bizimlə əlaqə | Qonaq kitabı
Site by Ilg & Murik