Category: "Möhtəşəm binalar"

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

October 25th, 2008
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1945-ci ildə anti-hitler koalisiyasının aparıcı üzvlərinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Altı əsas orqandan ibarətdir: Baş Məclis Təhlükəsizlik Şurası İqtisadi və Sosial Şura Hamilik Şurası Beynəlxalq Məhkəmə… more »