WARNİNG!!!!!!!!!!

February 11th, 2009
BU SAYTA ƏYLƏNMƏK ÜÇÜN GƏLSƏNİZ DƏ,BƏZƏN BUNLARA DA DİQQET YETİRMƏK LAZIMDIR!
MÖVZU QAZ BARƏDƏ OLACAQ!
ARTIQ ÖLÜM,PARTLAYİŞ,YANĞİN VƏ S. BUNUN KİMİ HADİSƏLƏR HAQQINDA EŞİTMƏKDƏN YORULDUM!!!!!!!!ANLAMIRAM Kİ,KİMSƏ BUNDAN NƏTİCƏ ÇIXARMIR?!1 AZ DAHA EHTIYATLI OLSAQ,YAXŞI OLMAZDIMİ?!APARILAN REYDLƏR ZAMANI İŞÇİLƏRİNİN ÜZƏRİNƏ ÇƏKİLƏN BIÇAQ ADAMI LAP HEYRƏTLƏNDİRİR!BU QƏDƏR CAHİLLİKMİ OLAR?!?!?!ONLAR YALNIZ SİZİ GƏLƏCƏKDƏ BAŞ VERƏ BİLƏCƏK BƏDBƏXT HADİSƏLƏRDƏN SİĞORTALAYİR VƏ HEÇ 1 PROBLEM YAŞAMAMAĞINIZ ÜÇÜN ÇALIŞIRLAR!SON VAXTLARDA OLAN PARTLAYIŞLARIN SAYİ BƏLKƏ DƏ ƏVVƏLKİ İLLƏRDƏ BÜTÜN AZƏRBAYCANDA OLAN PARTLAYIŞLARİN SAYİNDAN ÇOXDUR!İNSANLARİN ÖZ HƏYATLARINA QARŞİ BU QƏDƏR BİGANƏ OLMASİ MƏNİ TƏƏCCÜBLƏNDİRİR!YÜKSƏK TƏZYİQLİ QAZ ÖTÜRÜCÜ VƏ PAYLAYICI BORULARIN ÜZƏRİNDƏ TİKİLƏN EVLƏR,SƏHLƏNKARLIQ,QAZ VERİLİŞİ DAYANIDIRILMIŞ EVLƏRƏ REZİN BORULARLA YENİDƏN QAZ VERİLİŞİNİ BƏRPA ETMƏK,Qİİ İŞÇİLƏRİNƏ ÖZ VƏZİFƏ BORCLARINI YERİNƏ YETİRMƏYƏ MANE OLMAQ,"BƏ'Zİ" Qİİ İŞÇİLERİNİN İSƏ İŞLƏRİNƏ MƏSULİYYƏTSİZ YANAŞMALARI İNSAN HƏYATİ ÜÇÜN BU VƏ YA DİGƏR FORMADA TƏHLÜKƏ YARADIR!
TELEKANALLARIN BİRİNDƏ APARILAN SORGUYA ƏSASƏN ƏHALİNİN BƏ'Zİ HİSSƏSİ BAŞ VERƏN HADİSƏLƏRDƏ Qİİ İŞÇİLƏRİNİ TƏQSİRLƏNDİRİRDİ.SƏS FAİZİNİN ÇOX OLMAMASINA BAXMAYARAQ BU QƏRARI VERƏNLƏR ABONENTLƏRİN SƏHLƏNKARLIQLARINA,Qİİ İŞÇİLƏRİNİN HƏM QƏZƏBİNƏ SƏBƏB OLUR,HƏM DƏ ONLARI DAHA MƏSULİYYƏTLİ OLMAĞA ÇAĞIRIRDI.
İLK NÖVBƏDƏ ÖZÜMÜZ EVDƏ MƏİŞƏT TEXNİKALARINA NƏZARƏT ETMƏLİ,TEZ-TEZ ONLARI YOXLAMALI,KÖHNƏ BORULARI YENİLƏMƏLİ(MÜTƏXƏSSİSLƏRƏ MÜRACİƏT ETMƏYİ UNUTMAYIN!),EVDƏN ÇIXARKƏN MÜTLƏQ EVƏ ÇƏKİLMİŞ QAZ BORUSUNU KRANDAN BAĞLAMALI,QAZ SOBALARINDAN İSTİFADƏ OLUNAN OTAQLARDA KARBON-MONO-OKSİDİN(DƏM QAZININ) YIĞILMASININ QARISINI ALMAQ ÜÇÜN OTAĞIN HAVASINI DƏYİŞMƏK,GECƏ NƏZARƏTİ ARTIRMAĞIMIZ LAZIMDIR!
ONU DA BİLDİRMƏK İSTƏYİRƏM Kİ,ÖZÜMÜZ ÖZ HƏYATIMIZA QARŞI MƏSULİYYƏTLİ OLMALIYIQ!MÜVAFİQ RAYON ÜZRƏ Qİİ İDARƏLƏRİNİN YALNIZ NÖMRƏSİNİ YIĞMAQLA ŞİKAYƏTLƏRİNİZİ,NASAZLIQLARI,QAZ SIZMALARINI VƏ S. KİMİ PROBLEMLƏRİ XƏBƏR VERƏ BİLƏRSİNİZ!
UNUTMAYIN Kİ,ABONENTLƏR TƏRƏFDƏN OLAN SƏHLƏNKARLIQLARA Qİİ İŞÇİLƏRİ CAVABDEH DEYİLDİR!BU ONLARIN SADƏCƏ İLK NÖVBƏDƏ VƏZİFƏ BORCLARIDIR!İNSANLIĞA QALDIQDA İSƏƏƏƏƏƏ.....BU BAXIR ONLARIN VİCDANINA!

SƏHLƏNKARLIQ ETMƏYİN!
ÖZÜNÜZÜN VƏ ƏTRAFINIZDAKILARIN HƏYATINI TƏHLÜKƏ ALTINA ATMAYİN!SİZLƏRİ TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARINA RİAYƏT ETMƏYƏ ÇAĞIRIRAM!!!!!!

YENİ İLİN İLK SEMESTRNİN 1Cİ GÜNÜ...

February 9th, 2009
HMM...BU DA NÖVBƏTİ SEMESTRİN BAŞLANĞİCİ...ƏVVƏLKİ BAŞLANĞİCLARA NİSBƏTƏN SÖNÜK OLDU...TƏ"TİLDƏ ARANİB-ARAMAYANLAR,KİNAYƏLİ BAXİŞLAR,ACİQLAR,TİKANLI SÖZLƏR.........HƏR ŞEY DAHA GÖZƏL OLA BİLƏRDİ!İLK GÜNDƏN BU QƏDƏR BƏDBİN OLMAQ İSTƏMƏZDİM,AMMA......ONSUZDA BUNLARA ÖYRƏŞMİŞƏM...
HMM...KEÇƏK ƏSAS MƏSƏLƏYƏ!BÖLÜNMÜŞ QRUPUMUZUN DİGƏR NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞƏ BİLMƏSƏM DƏ,HƏR ŞEY SUPPPPPPPER-PUPPPPPPPER OLDU!YENİ FƏNNLƏR,KÖHNƏ MÜƏLLİMLƏR,YENİ KORPUS,YENİ CƏDVƏL.......
HƏR YENİ SEMESTRDƏ YENİ HƏYATA BAŞLAYİRAM...OFFFFFFFF...TƏLƏBƏLİK HƏYATI HEÇ BİTMƏSƏYDİ..... :(

HAMİYA MƏ"NALI TƏLƏBƏLİK İLLƏRİ...
UNİVERSİTETİ BİTİRƏNLƏRƏ İSƏ....O XOŞ GÜNLƏRİ XATİRLAMAGA DƏYƏR,ELƏ DEYİLMİ?!
ƏMİNƏM Kİ,ÜZÜNÜZDƏ YARANACAQ XOŞ TƏBƏSSÜM " 1 DAHA O İLLƏRİ GERİ QAYTARA BİLSƏYDİM" DEYƏ DÜŞÜNDÜYÜNÜZÜN NİŞANƏSİDİR!!!!!!!
NƏ QƏDƏR GEC DEYİL,TƏLƏBƏLİK İLLƏRİNİN QƏDRİNİ BİLİN!!!!!!!!! :)

09.02.2009

February 9th, 2009
NƏHAYƏT FEVRALIN 9-U GƏLİB ÇATDI!BÜTÜN TƏLƏBƏLƏRƏ UĞURLU SEMESTR ARZULAYİRAM!

BU DA ELM SEVƏNLƏRƏ HƏDİYYƏ:

1.ELM GÜC DEMƏKDİR. (BEKON)
2.ELMİ,TƏHSİLİNİ FÜRSƏT VARKƏN ƏLDƏN BURAXMA! (BEKON)
3.ELM VƏ ONUN ÖYRƏNİLMƏSİ AZADDIRŞ (ALMAN ME"ELİ)
4.QƏLB ÜÇÜN ƏN BÖYÜK ZÖVQ ELMDİR! (FLAMARİON)
5.AGIL QIZIL TACDIR,HƏR BAŞDA OLMAZ. (KÜRD ATALAR SÖZÜ)
6.AĞILLI ADAM HƏMİŞƏ HÖRMƏTLİDİR. (MADAQASKAR ATALAR SÖZÜ)
7.ADİL ADAM ABİDƏ KİMİDR,HƏR TƏRƏFDƏN GÖRÜNƏR. (MADAQASKAR ATALAR SÖZÜ)
8.ALİM HƏR YERDƏ ALİMDİR,KRAL İSƏ ANCAQ ÖZ KRALLİĞİNDA KRALDIR!
9.AĞIL VARSA,YOL DA VAR! (MALAYAL MƏSƏLİ)
10.BİZ YALNIZ BİLİK VƏ AGILIMIZ SAYƏSİNDƏ YAXŞI VƏ YA PİS,XOŞBƏXT VƏ YA BƏDBƏXT OLURUQ.
11.NƏYİSƏ OXUYAN ADAM HEÇ BİR ŞEY OXUMAYAN ADAMDAN XEYLİ YÜKSƏKDƏ DURUR...