« "Путин"nin Tuva sərgüzəştləri !Sual - cavab bu kimin konsertində çəkilib ? Səhnə tərtibatına əsasən kim tapar ? »

1 comment

Comment from: BSP [Visitor]
BSPYa Rebbim, Sen ozun komek ol...
07. 08. 09 @ 20:20

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.
  
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)