Qurani Kerim

October 10th, 2006
2 - el-Beqere
el-Beqere (İnek) suresi

(Medinede nazil olmuşdur, 286 ayedir)

Merhemetli, rehmli Allahın adı ile!
1 - Elif, Lam, Mim.
2 - Bu, (Allah terefinden nazil edilmesine, haqdan gelmesine) heç bir şekk-şübhe olmayan, mütteqilere(Allahdan qorxanlara, pis emellerden çekinenlere) doğru yol gösteren Kitabdır.
3 - O keslerki, qeybe (Allaha, meleklere, qiyamete, qeza ve qedere) inanır, (lazımınca) namaz qılır ve onlara verdiyimiz ruziden (ailelerine, qohum-qonşularına ve diger haqq sahiblerine) serf edirler.
4 - O keslerki, sene gönderilene (Qurana) ve senden evvel gönderilenlere (Tövrat, İncil, Zebur ve s.) iman getirir ve axirete de şeksiz inanırlar,
5 - Mehz onlar öz Rebbi terefinden (gösterilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar (axiret ezabından qurtarıb Cennete qovuşanlar) da onlardır.
6 - (Ya Resulum!) Heqiqeten, kafirleri ezabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir, iman getirmezler.
7 - Allah onların üreyine ve qulağına möhür vurmuşdur. Gözlerinde de perde vardır. Onları böyük bir ezab gözleyir!
8 - İnsanlar içerisinde eleleri de vardır ki, iman getirmedikleri halda: “Biz Allaha ve qiyamet gününe iman getirdik“, -deyirler.
9 - Onlar ele güman edirler ki, (qelblerinde olan küfrü gizletmekle) Allahı ve möminleri aldadırlar. Bilmirler ki, eslinde ancaq özlerini aldadırlar.
10 - Onlar üreyinde merez (nifaq ve hesed merezi) var. Allah onların (şekk, kin ve nifiq) merezini daha da artırar. Yalan dedikleri üçün onlar şiddetli bir ezaba düçar olacaqlar!
11 - Onlara: “Yer üzünde (küfr ve günah işlederek, möminleri aldadaraq) fesad töretmeyin!”-dedikde: “Bizim işimiz ancaq yaxşılıq etmekdir”, -deye cavab verirler.
12 - Bilin ki, onlar fesad töredendirler, lakin (bunu) derk etmirler.
13 - Onlara: ”Başqaları (mühacir ve ensar) iman getirdikleri kimi siz de iman getirin!” –deyildiyi zaman (öz aralarında): “Biz de sefehler (ağılsızlar) kimi iman getirek?” -deye cavab verirler. (Ey möminler!) Agah olun ki, sefeh onların özleridir, lakin (bunu) bilmirler.
14 - Onlar möminlerle qarşılaşdıqları zaman: “Biz de (sizin kimi) iman getirdik”,-deyirler. Halbuki öz şeytanları ile (onları aldadan dostları ile) tekbetek qalanda: “Biz de sizinleyik, biz ancaq (möminlere) istehza edirik”,-deyirler.
15 - (Bele emellerin müqabilinde) Allah da onlara (dünya va axiretde) istehza eder ve (dünyada) onlara o qeder möhlet verer ki, öz zelaletleri icinde şaşqın (ve sergerdan) qalarlar. (Ve ya: Allah da onlara istehza eder ve onları öz zelaletleri, tüğyanları içinde saxlayar).
16 - Onlar doğru yol evezinde eyri yolu satın almış keslerdir. Onların alveri xeyir getirmedi ve haqq yolu da tapmadılar.
17 - Onların (münafiqlerin) halı (qaranlıq gecede) od yandıran şexsin halına benzer. Od (yanıb) etrafındakıları işıqlandırdığı zaman Allah onların işıgını keçirer ve özlerini zülmet içerisinde qoyar, (artıq heç ne) görmezler.
18 - Onlar kar, lal ve kordurlar (haqqı eşitmez, danışmaz ve görmezler). Buna göre de (öz pis adetlerinden, yaramaz emellerinden) dönmezler.
19 - Yaxud (o münafiqler) qaranlıqlarda göy gurultusu ve şimşekle semadan şiddetle yağan yağışa düşmüş kimselere benzerler ki, ildırımın sesinden ölmek qorxusu ile barmaqlarını qulaqlarına tıxayarlar. Halbuki Allah kafirleri (Öz elmi, qüdreti ile) ehtiva edendir (Onun elinden esla qaçıb qurtara bilmezler).
20 - İldırımın çaxması az qalır ki, onların gözlerinin işığını alsın (onları kor etsin). (Şimşek) onlara işıq verdiyi zaman (onun şüası ile) yeriyirler, üzerlerine qaranlıq çökdükde ise (olduqları yerde) dayanıb dururlar. Eger Allah isteseydi, onların qulaqlarını ve gözlerini ellerinden alardı. Heqiqeten, Allah her şeye qadirdir.
21 - Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratmış Rebbinize ibadet edin ki, mütteqi olasınız! (Allahdan qorxub pis emellerden çekinesiniz!)

Happiness...

October 9th, 2006
Hospital Friends

Two men, both seriously ill, occupied the same hospital room. One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs. His bed was next to the room's only window. The other man had to spend all his time flat on his back. The men talked for hours on end. They spoke of their wives and families, their homes, their jobs, their involvement in the military service, where they had been on
vacation. Every afternoon when the man in the bed by the window could sit up,
he would pass the time by describing to his roommate all the things
he could see outside the window. The man in the other bed began to live for those one-hour periods where his world would be broadened and enlivened by all the activity
and color of the world outside. The window overlooked a park with a lovely lake.
Ducks and swans played on the water while children sailed their model
boats. Young lovers walked arm in arm amidst flowers of every color and a
fine view of the city skyline could be seen in the distance. As the man by the window described all this in exquisite detail, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine the picturesque scene. One warm afternoon the man by the window described a parade passing by. Although the other man couldn't hear the band - he could see it. In his mind's eye as the gentleman by the window portrayed it with
descriptive words. Days and weeks passed.
One morning, the day nurse arrived to bring water for their baths
only to find the lifeless body of the man by the window, who had
died peacefully in his sleep. She was saddened and called the
hospital attendants to take the body away. As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved next to the window. The nurse was happy to make the switch, and after making sure he was comfortable, she left him alone.
Slowly, painfully, he propped himself up on one elbow to take his
first look at the real world outside. He strained to slowly turn to look out the window beside the bed. It faced a blank wall. The man asked the nurse what could have
compelled his deceased roommate who had described such wonderful
things outside this window. The nurse responded that the man was blind and could not even see the wall. She said, "Perhaps he just wanted to encourage you."

Epilogue:
"There is tremendous happiness in making others happy, despite our own situations" "Shared grief is half the sorrow, but happiness when shared, is doubled"
"If you want to feel rich, just count all the things you have that money can't buy"
"Today is a gift, that's why it is called the present."

Qurani Kerim_Yasin suresi

October 9th, 2006
36 - Yasin
Yasin suresi

(Mekkede nazil olmuşdur, 83 ayedir)

Merhemetli, rehmli Allahın adı ile!
1 - Ya, Sin!
2 - (Ya Resulum!) Hikmetle dolu Qurana and olsun ki,
3 - Sen, heqiqeten, (Allah terefinden gönderilmiş, şeriet sahibi olan) peyğemberlerdensen!
4 - Düz yoldasan! (Doğru yol üzre gönderilen peyğemberlerdensen. Allahın esl tövhid dini olan islam dinindensen. Bu yolu tutub geden haqqa yetişer).
5 - Bu Quran (mülkünde) yenilmez qüvvet sahibi, (bendelerine) merhemetli olan (Allah) terefinden nazil edilmişdir ki,
6 - (Onunla Cahiliyyet dövründe) ataları (Allahın ezabı ile) qorxudulmamış ve (Allahın hökmlerinden, imandan, tövhidden) qafil olan bir tayfanı xeberdar edib qorxudasan!
7 - And olsun ki, onların ekseriyyeti baresinde o söz (ezelden buyurduğumuz ezab hökmü) gerçek olmuşdur, çünki onlar (Allaha ve Peyğemberine) iman getirmezler. (Biz onların iman getirmeyeceklerini Öz ezeli elmimizle bilib lövhi-mehfuzda tesbit etmişik).
8 - Biz onların boyunlarına demir helqeler (zencir) keçirtmişik. (O helqeler) onların lap çenelerine direnmişdir. Buna göre de başları yuxarı qalxmış, gözleri aşağı dikilmişdir. (Kafirlerin elleri zencirle boyunlarına bağlandığı üçün başlarını yuxarı qaldırmağa, gözlerini de aşağı dikmeye mecbur olmuşlar. Onlar boyunlarını bir terefe döndermek, ellerini sağa-sola terpetmek, etrafa nezer salmaq, hetta ayaqlarının altını görmek iqtidarında bele deyiller. Belelikle, kafirler ne haqqı görer, ne de ona boyun eyerler).
9 - Biz onların önlerine ve arxalarına sedd çekib (gözlerini) bağlamışıq. Buna göre de (Allahın qüdretine delalet eden elametleri) görmürler. (Kafirlerin qelb gözü kor edilmiş, bütün iman yolları üzlerine bağlanmışdır. Onlar zahiren görseler de, menen kordurlar).
10 - (Ya Peyğember!) Sen onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar çün birdir: iman getirmezler!
11 - Sen ancaq Qurana tabe olub, Rehmandan (Onu) görmeden qorxan kimseni qorxuda bilersen. Belesine (axiretde) bağışlanacağı ve çox gözel bir mükafata (Cennete) nail olacağı ile müjde ver!

Ureyimden ureyine gozlerinle yol gedirem...

October 6th, 2006
Men seni tanıdıqdan sonra özümü daha yaxşı tanımağa başladığımı derk etdim bu gün. Sen deme insan özünün üzerinde ne qeder baş sındırır, sındırsın başqaları onu özüne daha yaxşı tanıda bilir. Ve anladım ki men ele uzun müddetdır SENİ gözleyiremmiş...

Sene baxmaqdan doymuram ezizim, sen menim illerdir gözlediyim, qelbimde bütün sevgimi hifz ederek bur gün vermek istediyim insansan. Qoy sene doyunca baxim deyirsen mene, her baxişinda bir ümid, bir arzu, istek dogru menim üçün. Mene bele diqqetle baxdiğın zaman sanki seni daha çox sevdiyimi anlayıram. Sen deme sevgi her deqiqe, her an artarmış...

Mene yazırsan ki, menden heç neyi gizlede bilmirsen. Men sene ne haqdasa yazanda heç tereddüd etmeden, her şeyi yazıram. Üreyimi sene açanda daha rahat oluram çünki. Heqiqi sevdiyin şexs sevincini de, kederini de rahatıqla bölüşe bileceyin bir insandır... Men buna inanmışam ve ele bu fikirle de sene her şey haqqında yazıram. Isteyirem ki sende rahatlıqla her şeyi menimle bölüşe bilesen...Bunu çox, lap çox isteyirem.

Ele indice seninle danışdım. Sesini eşitmek meni çox sevindirdi. Inan ki, sözle ifade ede bilmeyeceyim qeder. Düzdü belke bunu sesimden başa düşmek mümkün deyildi, ancaq üreyim çox sevincli idi. Nece ki Insan kederli günlerinde yanında yaxın bir adamının olmasını isteyir, sevincli günlerdinde de bu sevinci bölüşmeye adam axtarır. Yaxın, doğma, onu olduğu kimi başa düşecek bir adam. Menim üçün ise o adam SENSEN...


Qurani Kerim

October 6th, 2006
1 - el-Fatihe
el-Fatihe (Kitabı açan) suresi

(Mekkede nazil olmuşdur, 7 ayedir)


1 - Merhemetli, rehmli Allahın adı ile!
2 - Hemd (şükür ve terif) olsun Allaha (ve ya: Hemd mexsusdur Allaha) – alemlerin Rebbine,
3 - (Bu dünyada hamıya) merhemetli, (axiretde ise ancaq möminlere) rehmli olana,
4 - Haqq-Hesab (qiyamet) gününün sahibine!
5 - Biz yalnız Sene ibadet edirik ve yalnız Senden kömek dileyirik!
6 - Bizi doğru (düz) yola yönelt!
7 - Nemet verdiyin keslerin yoluna! Qezebe düçar olmuşların ve (haqdan) azmışların (yoluna) yox!

Qurani Kerim_Momin suresi

October 5th, 2006
40 - əl-Mumin
əl-Mumin (Mömin) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1 - Ha, Mim!
2 - Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-
3 - Günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, kərəmi böyük olan (Allahdandır)! Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Axır dönüş də Onadır!
4 - Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. (Ya Peyğəmbər!) Onların (indi) şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları (ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, cah-calal içində yaşamaları) səni aldatmasın! (Son mənzilləri mütləq Cəhənnəmdir!)
5 - Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonrakı (kafir) firqələr də (Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini) təkzib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa (tutub öldürməyə) cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədilə boş sözlərlə mübahisə aparmışdılar. Buna görə də Mən onları əzabla yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim cəzam necə oldu!
6 - Küfr edənlərin cəhənnəmlik oduna dair sənin Rəbbinin sözü (hökmü) belə gerçəkləşdi!
7 - Ərşi daşıyanlar və onun ətrafında olanlar (mələklər) öz Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edir, Ona (qəlbən) inanır və möminlərin bağışlanmasını diləyərək belə deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Sənin rəhmin və elmin hər şeyi ehtiva etmişdir. Artıq tövbə edib Sənin yolunla gedənləri bağışla, onları cəhənnəm əzabından qoru!
8 - Ey Rəbbimiz! Onları da, atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən əməlisaleh olanları da özlərinə vəd buyurduğun Ədn cənətlərinə daxil et. Şübhəsiz ki, Sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən!
9 - Onları pisliklərdən (tövbədən qabaq etdikləri pis əməllərinin cəzasından) qoru. O gün (qiyamət günü) pisliklərdən kimi qorusan, şübhəsiz ki, ona rəhm etmiş olursan. Ən böyük qurtuluş (uğur) budur!”
10 - Küfr edənlərə (qiyamət günü Cəhənnəmə daxil olduqda) belə müraciət ediləcəkdir: “Allahın nifrəti sizin (dünyadakı pis əməllərinizə görə bu gün) özünüzə (və ya bir-birinizə) olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz imana dəvət olunduğunuz zaman öz küfrünüzdə davam edib dururdunuz!”
11 - Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriltdin (əvvəlcə atalarımızın belində ölü vəziyyətində olduğumuz ikən bizi dünyaya gətirdin. Bir müddət dünyada yaşatdıqdan sonra öldürdün və indi, qiyamət günü yenidən diriltdin). Biz öz günahlarımızı etiraf etdik. İndi (buradan) çıxmağa bir yol varmıdır?”
12 - (Onlara belə cavab veriləcəkdir: ) “Bu (əzab) ona görədir ki, (dünyada) yalnız Allah çağırıldığı (Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi) zaman inkar edir, Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız. İndi isə hökm (hər şeydən) uca, böyük olan Allahındır!”
13 - Sizə ayələrini (möcüzələrini, dəlillərini) göstərən, göydən ruzi (hər şeyi göyərdən yağış) endirən məhz Odur. (Bu ayələrdən) ancaq (tövbə edib Rəbbinə) dönən (Ona şərik qoşmaqdan imtina edən) kimsə ibrət alar!
14 - (Ey möminlər!) Kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha dini yalnız Ona aid edərək (ixlasla) ibadət edin!
15 - Dərəcələri yüksəldən (mələklərin, peyğəmbərlərin, övliyaların və möminlərin mərtəbələrini ucaldan, yaxud hər şeydən uca), ərşin sahibi Allah öz əmrindən olan vəhyi bəndələrindən istədiyinə nazil edir ki, (o, insanları) görüş günü (yer və göy əhlinin, ibadət edənlə ibadət olunanın, zalımla məzlumun bir-birilə görüşəcəyi, ruhla bədənin qovuşacağı qiyamət günü) ilə qorxutsun!
16 - Elə bir gün ki, onlar (bütün insanlar qəbirlərindən) çıxacaq, onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. (Allah buyuracaq: ) “Bu gün hökm kimindir?” (Heç kəsin qımıldanmağa belə cürəti çatmadığından Allah Özü cavab verəcəkdir: ) “Bir olan (heç bir şəriki, bənzəri olmayan), (qüdrətilə hər şeyə) qalib olan Allahındır!”
17 - Bu gün hər kəs öz əməlinə görə cəzalandırılacaqdır. Bu gün heç bir zülm (haqsızlıq) ola bilməz. Allah tez haqq-hesab çəkəndir!

Dunya sheherlerine seyahet_Ingiltere_London,Bracknell, Windsor

October 4th, 2006
Birlesmis Kralliq. Mohtesem seslenen bu olke adindan da gorunduyu kimi uc dovletin- Ingiltere, Shotlandiya ve Irlandiyanin birlesmesidir. Her biri ayri ayriliqda oz tarixi yerleri, adet eneneleri, hetta ehalisinin xasiyyetine gore ferqlenen bu olkelerden birine - Ingiltereyedir bu defeki seyahetimiz. Kemerleri baglayin :)

LONDON

Mehsur Qala korpusu

Full story »

Qurani Kerim

October 4th, 2006
22 - el-Hecc
el-Hecc (Hecc) suresi

(Medinede nazil olmuşdur, 78 ayedir)

Merhemetli, rehmli Allahın adı ile!
1 - Ey insanlar! Rebbinizden qorxun. (Allahın ezabından qorxub pis emellerden çekinin, yalnız Ona ibadet ve itaet edin). Heqiqeten, qiyamet gününün (axır saatın) zelzelesi dehşetli şeydir!
2 - Onu göreceyiniz gün her bir emzikli qadın emizdirdiyi uşağını unudar, her bir hamile qadın bari-hemlini (vaxtından evvel) yere qoyar (uşaq salar). İnsanları serxoş görersen, halbuki onlar serxoş deyiller. Ancaq Allahın ezabı çox şiddetlidir!
3 - Allah haqqında heç bir şey bilmeden (elmsiz-delilsiz “Rebbimiz meleklerden Özüne övlad götürmüşdür” - deye) mübahise eden ve Allaha asi olmuş her bir şeytana uyan insanlar da vardır.
4 - (Şeytan) haqqında ezelden bele yazılmışdır (hökm edilmişdir): her kes onunla (Şeytanla) dostluq etse, (Şeytan) onu yoldan çıxardıb cehennem ezabına sürükleyer.
5 - Ey insanlar! Ölenden sonra yeniden dirileceyinize şübheniz varsa (ilk yaradılışınızı yada salın). Heqiqeten, Biz sizi (babanız Ademi) torpaqdan, sonra meniden (nütfeden), sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müeyyen, tam bir şekle düşmüş (vaxtında doğulmuş) ve düşmemiş (vaxtından evvel doğulmuş) bir parça etden yaratdıq ki, (qüdretimizi) size gösterek. İstediyimizi ana betninde müeyyen bir müddet (adeten, doqquz ay) saxlayar, sonra sizi (oradan) uşaq olaraq (doğurub) çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına (otuz-qırx yaşlarına) yetişesiniz deye (sizi böyüderik). Kiminiz (bu hedde çatmamış) vefat eder, kiminiz de ömrün ele bir rezil (en ixtiyar) çağına çatdırılar ki, vaxtile bildiyini (tamamile unudub körpe uşaq kimi) bilmez olar. (Ey insan!) Sen yer üzünü qupquru görersen. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, herekete (cana) gelib qabarar (yaxud xemir kimi acıyar) ve her növ gözel (meyveden, bitkiden) bar getirer.
6 - Bu (insan yaradılışının müxtelif merheleleri, ölü torpağın cana getirilmesi) ona göredir ki, Allah haqdır, ölüleri dirildir ve O, her şeye qadirdir!

Qurani Kerim

October 4th, 2006Ezizlerim,
Hal hazirda muqeddes Ramazan ayinda oldugumuz ucun, sizlere blogumda her gun Qurani Kerimin bir suresinde bir nece ayeni yazacagam. Eger bununla kimese komek etmis, qelbinde inam yaratmis ve ya cetinliklerinden siginacaq tapmasina imkan vermis oldugumu bilsem inanin ki, hedsiz sevinerem. Cunki men yalniz bu gozel ve muqeddes kitabda siginacaq tapiram... Fikirlerinizi bilmek maraqli olar. Gozleyirem...

Seytan

October 4th, 2006
Şeytanın insanlar üçün qurduğu teleler


Bilindiyi kimi şeytan, Ademe secde etmekle emr olunduğu zaman, bu ilahi emre qarsı çıxmış ve : "çünki men Ademden daha xeyirliyem" deyerek ona secde etmemekle özünün haqlı olduğunu iddia etmişdir. Neticede qazandığı cezaya dücar olmuş, ilahi hüzurdan ve cennetden qovulmuşdur. Ve bu zaman İblis uca Allahdan özü üçün möhlet verilmesini istemiş ve bu isteyi qebul edilmişdir. Onun bu isteyini ilahi hikmetine göre qebul eden Uca Allah bu zaman onun bele dediyini bizlere bildirmekdedir : "(İblis) dedi: 'Sen meni (Ademe secde etmediyime göre) azdırıb yoldan çıxartdığın üçün men de Senin düz yolunun üstünde oturub insanlara (Sene ibadet ve itaet etmeye) mane olacam! Sonra onların yanına qarşılarından ve arxalarından, sağlarından ve sollarından geleceyem (soxulacağam) ve Sen onların ekseriyyetini şükür eden görmeyeceksen!' " (Eraf suresi, 16-17)
Bax Allahın düşmeni, özüne möhlet verildiyini anlayınca, Adem oğullarına düşmenliyini bele ifade etmiş, Allahın doğru yoluna oturub bütün gücü ile insanları bu doğru yoldan azdırmaq üçün çalışacağına, heç bir zaman bu çalışmalarına ara vermeden davam edeceyine "and içerek" bildirmişdir. İslam böyüklerinin bildirdikleri kimi, Müselmanların Allahın Kitabı, haqq yolu ve dini olan İslam ile elaqelerini zeyifletmek üçün hiyle ve vesveselerine davam edeceyine and içmişdir. Gelin qelblerimizde ve yollarimizda oturmus seytanlari "azdirmaq" ucun, Allahimizdan komek dileyek ve bu yolda tek bir vehdet halinda birlesek...

Allah hamiMizin dualarini qebul etsin! AMIN!